დიზაინი: ანრი იაგანაშვილი 

დეველოპმენტი: თამარ გურწიშვილი

ტექნოლოგიები: HTML5, CSS3 (with Bootstrap framework), PHP, Drupal, jQuery.

აღიარება: Awwwards.com - best websites , Web Guru Awards Winner, CSS Reel Winner

Awwwards
Web Guru Css Reel