საყოველთაო ინტერნეტიზაცია

ვებლანდიაში შეიქმნა საიტი საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტისთვის, რომელიც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA) მხარდაჭერით განხორციელდა. ვებსაიტი ასახავს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრესს და ითვალისწინებს მისცეს საშუალება მოსახლეობას, რათა ჩაერთონ შედარებით მაღალი მოთხოვნის მქონე დასახლებული პუნქტების გამოვლენაში. ‪

#‎Drupal8‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‪#‎Innovations‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‪#‎Interactive‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‪#‎html5‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‪#‎css3‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‪#‎GoogleMaps‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‪#‎VotingAPI‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‪#‎ClusteringMapPoints‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‪#‎CustomMap‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‪#‎ResponsiveWebDesign‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Awwwards
Web Guru Css Reel